Sách bài đọc trong Thánh Lễ – Quyển 1

Giá:Liên hệ

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa da

• Kích thước: 17.2 x 24.2 cm

• Số trang: 766

Hết hàng