Kinh thánh Cựu ước: Sách Isaia

Giá:29,000

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.3 cm

• Số trang: 267

• Năm 2020

Còn hàng