Lời Chúa cho mọi người – Chữ Nhỏ

Giá:330,000

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa da

• Kích thước: 14 x 21.5 cm

• Số trang: 2198

Còn hàng