Kinh thánh cựu ước: Sách Giê-rê-mi-a

Giá:35,000

• Phiên Dịch: Nhóm CGKPV

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.3 cm

• Số trang: 400

• Năm xuất bản: 01/2022

Chỉ còn lại 4 sản phẩm