Kinh Thánh Tân ước (Hiệu đính)

Giá:150,000

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa cứng

• Kích thước: 14.5 x 21 cm

• Số trang: 1018

Còn hàng