Thánh vịnh và thánh ca

Giá:55,000

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa da

• Kích thước: 12 x 18 cm

• Số trang: 317

Còn hàng