Kinh Thánh Tân ước (Lớn)

Giá:110,000

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa da

• Kích thước: 10.5 x 15.5 cm

• Số trang: 1213

Còn hàng