Từ điển thần học giản yếu

Giá:120,000

• Tác giả: Gerald O’collins và Edward G. Farrugia

• Chuyển ngữ: Lưu Văn Hy

• Hiệu đính: Thiên Hựu

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 16 x 24 cm

• Số trang: 445

• Năm xuất bản: 2015

Chỉ còn lại 5 sản phẩm