Từ điển thần học Công giáo

Giá:230,000

• Tác giả: Josheph Doré

• Chuyển ngữ: Hoàng Xuân Việt

• Hiệu đính: Thiên Hựu

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 16 x 24 cm

• Số trang: 926

• Năm xuất bản: 2015

Còn hàng