Mật khẩu để đọc Tin mừng

Giá:22,000

• Tác giả: Marc Sevin

•  Chuyển ngữ: Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính

• Nhà xuất bản: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Số trang: 109

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• NXB: 2016

Chỉ còn lại 4 sản phẩm