Điển ngữ thần học Thánh kinh

Giá:630,000

• Tác giả: Philippus Gomez

• Dịch giả: Phân Khoa TH Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 16 x 24 cm

• Số trang: 1766

• Năm xuất bản: 2016

Còn hàng