Từ điển Kơho-Việt

Giá:400,000

• Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Huy Trọng

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa cứng

• Kích thước: 16 x 24 cm

• Số trang: 1392

• Năm xuất bản: 10/2020

Chỉ còn lại 4 sản phẩm