Làm thế nào để hiểu một thánh đường – Hướng dẫn giúp hiểu các biểu tượng và hình ảnh trong các nhà thờ

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Richard Taylor

• Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Huy

• NXB: Tôn Giáo

• Số trang: 339

• Năm xuất bản: 2014

Hết hàng