Tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh

Giá:35,000

• Tác giả: Uỷ ban thần học quốc tế

• Dịch giả: Lm .Phêrô Nguyễn Văn Hương

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 116

• Năm xuất bản: 12/2021

Còn hàng