Bản đồ đức tin

Giá:40,000

• Tác giả: Michael Paul Gallagher, SJ

• Dịch giả: JB Thái Thuận Hòa

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 247

Còn hàng