Kitô học 1 – Đức Giêsu Kitô Ngôi lời nhập thể

Giá:65,000

• Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang:

• Năm xuất bản: 2019

Còn hàng