Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh – Mùa Thường Niên

Giá:89,000

• Tác giả: DANILO AYLA CHANGA OCD

• Chuyển ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến

• NXB: Đồng Nai

• Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 555

• Năm xuất bản: 08/2023

Còn hàng