Sống lời Chúa – Các ngày Chúa Nhật Năm B

Giá:30,000

• Tác giả: Cha Nguyễn Hữu Thy

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 477

• Năm xuất bản: 2008

Chỉ còn lại 3 sản phẩm