Lời Chúa nguồn sống hằng ngày mùa thường niên Tuần I-XVII

Giá:49,000

• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 279

• Năm xuất bản: 2010

Còn hàng