Các dụ ngôn về nước trời

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Pierre Cardon de Lichtbuer, SJ

• Dịch giả: Tiến Lộc và Các bạn

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.2 x 20.5 cm

• Số trang: Bộ 2 cuốn

• NXB: 2011

Hết hàng