Niềm tin và Hy vọng – Nghi thức viếng xác và cầu hồn

Giá:20,000

• Tác giả: L.m JB Nguyễn Văn Hiếu

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 135

• Năm xuất bản: 2011

Còn hàng