Mầu nhiệm đức tin – Nghi thức và bài hát trong thánh lễ

Giá:38,000

• Tác giả: La Wrence J. Hohnson – Ủy Ban Phụng Tự HĐGM Hoa Kỳ

• Dịch giả: Lm Nguyễn Duy

• NXB: Đông Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 286

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng