Mầu nhiệm vượt qua trong lịch sử, phụng vụ và đời sống

Giá:42,000

• Tác giả: Raniero Cantalamessa

• Chuyển ngữ: Lm Micae Trần Đình Quảng

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 217

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng