Bảng tham chiếu các bài đọc tân ước trong thánh lễ – Tập 1

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 294

• Năm xuất bản: 2003

Hết hàng