Kể em nghe về Chúa Giê-su

Giá:52,000

• Tác giả: Bruno Ferrero

• Dịch giả: Ngọc Yến & Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 22 x 20 cm

• Số trang: 133

• Năm xuất bản: 2017

Còn hàng