Đa-minh Sa-vi-ô người bạn chân thật

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Marie-Thérèse Fischer

• Dịch giả: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB chuyển ngữ

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 11.5 x 16.5 cm

• Số trang: 33

• Năm xuất bản: 2018

Hết hàng