Hạnh phúc khi biết chấp nhận

Giá:25,000

• Tác giả: Ban Truyền thông Gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 11 x 18.5 cm

• Số trang: 72

• Năm xuất bản: 2016

Còn hàng