40 câu chuyện trong sa mạc

Giá:25,000

• Tác giả: Bruno Ferrero

• Chuyển ngữ: Ngọc yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 18.5 x 11 cm

• Số trang: 87

• Năm xuất bản: 2017

Còn hàng