Huấn thị: Cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ…

Giá:20,000

• Chuyển ngữ: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn và Nhóm Dịch Thuật HĐGMVN

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 12 x 18 cm

• Số trang: 103

• Năm xuất bản: 12/2020

Còn hàng