Công đồng Vaticanô II

Giá:160,000

• Dịch giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14 x 20.5 cm

• Số trang: 1043

• NXB: 2016

Còn hàng