Một Giám mục tại Công đồng

Giá:26,000

• Tác giả: Albino Luciani

• Chuyển ngữ: Lm Augustinô Nguyễn Văn Dụ

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13 x 19.5 cm

• Số trang: 195

• Năm xuất bản: 2012

Còn hàng