Học hỏi các văn kiện của Công đồng Vaticanô II

Giá:150,000

• Tác giả: Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân

• Loại bìa: Bìa da

• Kích thước: 15.5 x 20.5 cm

• Năm xuất bản: 2015

• Số trang: 821

Còn hàng