Hợp tuyển thần học số 51

Giá:25,000

• Chủ biên: Bùi Quang Minh, S.J

• Phụ biên: Nguyễn Văn Yên, S.J

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 176

• Năm xuất bản: 2017

Còn hàng