Thiên Chúa Ba Ngôi bí tích thánh thể

Giá:70,000

• Tác giả: TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc – GM.  Giuse Võ Đức Minh

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 454

• Năm xuất bản: 2016

Còn hàng