Kitô học toàn tập

Giá:63,000

• Tác giả: Felipe Gómez, SJ

• Dịch giả: Nguyễn Văn Lộc – Anrê Phạm Văn Tú – Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa, SJ

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 421

Còn hàng