Bởi quyền bính nào? Những nền tảng để hiểu quyền bính…

Giá:110,000

• Tác giả: RICHARD R. GAILLARDETZ

• Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD

• NXB: Tôn giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 382

• Năm xuất bản: 02/2021

Còn hàng