Tuần Cửu Nhật Kính Đức Trinh Nữ Maria

Giá:12,000

• Tác giả: Nt.Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thuỳ, OP

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 8,5 x 15 cm

• Số trang: 64

• Năm xuất bản: 10/2021

Còn hàng