Đào sâu vào kinh nghiệm về Thiên Chúa – Hành trình 3 và hành trình 4

Giá:Liên hệ

• Tác giả: TT Tu Đức “Thánh I-Nhà” – Paseo San Antonio, 14*37003 Salamanca

• Chuyển ngữ: Cha Julian Elizalde SJ

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 296

• Nhà xuất bản: Tôn Giáo

• Năm xuất bản: 2017

Hết hàng