Trình bày kinh tin kính cho thiếu nhi

Giá:30,000

• Tác giả: Ferrero Bruno

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 20 x 22 cm

• Số trang: 57

• Năm xuất bản: 2017

Còn hàng