Don Bosco bạn của các người trẻ

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Ban Truyền thông Gia đình Sa-Lê-Diêng

• Biên dịch và sưu tầm: Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 12.5 x 19.5 cm

• Số trang: 41

• Năm xuất bản: 2015

Hết hàng