Tin mừng về đau khổ

Giá:25,000

• Tác giả: LM. E. Hocedez, S.J

• Dịch giả: Lm. Bernard. CMC

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 246

• Năm xuất bản: 2010

Còn hàng