Dưới ánh sáng của Tin mừng Gioan

Giá:Liên hệ

• Tác giả: ĐHY Carolo Maria Martini

• Chuyển ngữ: Lm Montfort Phạm Huyên,

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 137

• Năm xuất bản: 2015

Hết hàng