Thiên Chúa ở thế kỷ XXI

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Bruno Chenu Marcel Neusch

• Dịch giả: Nguyễn Thị Chung

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 503

• Năm xuất bản: 2006

Hết hàng