Thiên Chúa một bản thể ba ngôi vị

Giá:50,000

• Tác giả: Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13 x 20.5 cm

• Số trang: 230

• Năm xuất bản: 04/2022

Còn hàng