Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Walter Kasper

• Dịch giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển

• NXB: Đông Nai

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 681

 

Hết hàng