Thần học các truyện cổ trong Cựu Ước

Giá:45,000

• Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 214

• Năm xuất bản: 2019

Còn hàng