Ơn linh hứng và chân lý của Sách Thánh

Giá:Liên hệ

• Ủy ban giáo hoàng Kinh Thánh

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13 x 20.5 cm

• Năm xuất bản: 2020

• Số trang: 366

Hết hàng