Nước Trời ẩn giấu

Giá:56,000

•Tác giả: Eloi Leclerc – OFM

• Chuyển ngữ: Nt. Trần Thị Quỳnh Giao, Fmm

• NXB: Desclefs-Brower

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 258

• Năm xuất bản: 12/2021

Còn hàng