Nhập môn đạo đức môi trường

Giá:60,000

• Tác giả: Kimberly K. Smith

• Chuyển ngữ: Nhóm Majorica – Dòng Tên Việt Nam

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Năm xuất bản: 03/2022

• Số trang: 276

Còn hàng