Luân lý Kitô giáo qua mười điều răn

Giá:140,000

• Tác giả: ĐGM Matthêô Nguyễn Đình Khôi

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 11.5 x 18.5 cm

• Số trang: Bộ 2 tập

• Năm xuất bản: 2013

Còn hàng